Episode 22: Skolen er et fengsel

Denne episoden handler om skoleverket, som er mye mer brutalt enn vi vanligvis snakker høyt om. 19. september 2019 holdt Ole Martin Moen et foredrag for skoleledere om hvordan de kan fremme dybdelæring og livsmestring på sine skoler. Han tok til orde for at det ofte nettopp er skoleverket selv som er det største hinderet... Fortsett lesing →

Episode 19: Liberalisme eller nyliberalisme – Aksel Braanen Sterri og Ola Innset

I denne episoden diskuterer Aksel Braanen Sterri og Ola Innset påstanden om liberalismen kollapser inn i nyliberalismen. Ola Innset har skrevet doktorgrad i historie om nyliberalismen i etterkrigstiden og skriver for tiden bok om nyliberalismen i Norge. Utgangspunktet for diskusjonen er boka Ingen mennesker er født frie, utgitt på Dreyers forlag i 2017, og diskusjonen... Fortsett lesing →

Episode 18: Kunnskap, ideer og podcast

I denne episoden diskuterer Aksel Braanen Sterri og Ole Martin Moen om betydningen av kunnskap, ideer og ikke minst podcast som kunnskapskanal. Vi snakker om blant annet Michael Lewis' Against the Rules,  Joe Henrich om kulturell evolusjon og Deidre McCloskeys Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World. Episoden er redigert av Bjørnar Ones. Illustrasjon: Wikimedia Commons

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

opp ↑